top of page
20200229_114152_resized.jpg

" คุณภาพ " ต้องมาก่อน

ด้วยการจัดการกระบวนการที่แม่นยำ และการควบคุมคุณภาพ ทำให้เราได้ผลิตสินค้าคุณภาพที่ยั่งยืนออกสู่ตลาด ​

กระบวนการผลิต

92439.jpg

การผลิตแม่พิมพ์

ผลิตแม่พิมพ์ตามการออกแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เราให้บริการออกแบบแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีแม่พิมพ์อยู่แล้ว ทางเรารับแม่พิมพ์มาและดำเนินการเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เลย

22740_0.jpg

กระบวนการขึ้นรูปด้วยมือ

วัสดุ ไฟเบอร์กลาส ถูกทาทับเหนือพื้นผิวเคลือบเจลของแม่พิมพ์ และไล่ฟองอากาศออกจากชิ้นงาน หลังจากนั้นเสริมโครงไฟเบอร์กลาสเพื่อเพิ่มความแข็งแรง กระบวนการนี้ต้องการกระบวนการแบบใช้มือที่แม่นยำพร้อมการตรวจสอบหลายครั้ง เพื่อป้องกันรอยแตกร้าวหรือความไม่สม่ำเสมอของพื้นผิวของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย หลังจากทำการเคลือบทับวัสดุแล้ว ผลิตภัณฑ์จะถูกทำให้แห้งภายใต้เวลาและอุณหภูมิที่กำหนด​

92397.jpg

การเตรียมวัสดุ

ผลิตแม่พิมพ์ตามการออกแบบและขนาดของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย เราให้บริการออกแบบแม่พิมพ์ของผลิตภัณฑ์ด้วยวัสดุที่เหมาะสมกับการใช้งาน ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีแม่พิมพ์อยู่แล้ว ทางเรารับแม่พิมพ์มาและดำเนินการเข้าสู่กระบวนการผลิตได้เลย

92411.jpg

กระบวนการตัดและขัดเงา​

หลังจากวัสดุแห้ง และถอดออกจากแม่พิมพ์แล้ว ขอบของผลิตภัณฑ์จะต้องถูกตัดตามขนาด และขัดเงาอย่างดีจนผลิตภัณฑ์มีความเงางาม

92400.jpg

กระบวนการเคลือบสีเจลโค๊ท

เมื่อได้สีเป้าหมายของผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายแล้ว ทำการเคลือบเจลเข้าสู่แม่พิมพ์ และเตรียมพร้อมสำหรับกระบวนการต่อไป เฉดสีจะแตกต่างกันไปตามความต้องการของลูกค้า.

92415.jpg

ตรวจสอบการติดตั้งและควบคุมคุณภาพ

ผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายไม่เพียงแต่ต้องมีการตรวจสอบขนาดเท่านั้น แต่ยังต้องตรวจสอบการติดตั้งอีกด้วย การเสียรูปอาจทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ไม่ดีหรือแม้กระทั่งปัญหาด้านความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้าย ดังนั้นการตรวจสอบการติดตั้งขั้นสุดท้ายจึงมีความสำคัญในกระบวนการผลิตไฟเบอร์กลาส

bottom of page